Instytut badawczy - Lista instytutów w Polsce

Instytut badawczy - Lista instytutów w Polsce


Instytut badawczy jest to państwowa jednostka organizacyjna, odosobniona pod względem prawnym, organizacyjnym oraz ekonomiczno/finansowym, nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe sprecyzowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Działa według ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

 

Podstawą działalności Instytutów Badawczych jest:

 

Instytuty badawcze prowadzą także prace naukowo-badawcze oraz świadczą usługi do badań, analiz dla rozwoju nauki i działalności gospodarczej, socjalnej, kulturalnej oraz administracyjnej. Prowadzą działalność normatywną, certyfikacyjną oraz działalność w zakresie informacji naukowej tak technicznej jak i ekonomicznej. Pełnią ważną rolę w rozwoju korzyści ekonomicznych, wspierając jednocześnie w tym zakresie wiele firm oraz przedsiębiorstw. Instytuty badawcze mogą prowadzić badania naukowe i rozwojowe w kierunku nauk medycznych, uczestnicząc w ten sposób w systemie ochrony zdrowia. Instytut badawczy współdziała w zakresie swojej działalności z innymi instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Organami instytutu są dyrektor oraz rada naukowa. Ponadto w instytucie badawczym jest kolegium instytutu.

 

W instytutach badawczych zatrudnieni są:

 

W Polsce do Instytutów Badawczych zalicza się jednostki naukowe, są to uczelnie, jednostki naukowe PAN, Polska Akademia Umiejętności a nawet spółka zarządzająca daną infrastrukturą i spełnia wymogi narzucone przez instytut badawczy. Instytuty badawcze posiadają osobowość prawną, utworzoną przez Rade Ministrów, mogą prowadzić działalność gospodarczą lub tworzyć spółki kapitałowe. Powinny posiadać zaplecze majątkowe z tytułem prawnym. Ich prace nadzoruje i kontroluje minister nadzorujący, wskazany przez Radę Ministrów.

 

Lista Instytutów Badawczych w Polsce

Tu znajduje się lista Instytutów Badawczych w Polsce. Wyszczególnione są nazwy, adresy, strona interetowa, e-mail, numer telefonu oraz REGON.

Artykuły