Ośrodki rehabilitacyjne dla zwierząt - numer i adres

Ośrodki rehabilitacyjne dla zwierząt - numer i adres


Ośrodki rehabilitacyjne dla zwierząt to miejsca, w których leczy się i rehabilituje zwierzęta jak wymagające okresowej opieki człowieka, w celu przywrócenia ich do środowiska naturalnie przyrodniczego. Aby otworzyć i prowadzić działalność na rzecz zwierząt należy uzyskać zezwolenie od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Warunki w ośrodku rehabilitacyjnym muszą być stworzone do potrzeb zwierząt pod względem biologicznym, bezpieczne i sterylne aby chore zwierzęta mogły przetrwać okres leczenia i rehabilitacji. Najważniejszą rzeczą dla prowadzącego ośrodek rehabilitacyjny jest to, że ma zakaz sprzedawania zwierząt.

Osoba prowadząca ośrodek rehabilitacyjny musi być miłośnikiem przyrody jak i zwierząt. Pełna pasji, zaangażowania, wrażliwa i pomocna. Kochać swoją pracę i udzielać pomocy swoim podopiecznym. Musi mieć zatrudnionych zoofizjoterapeutów, weterynarzy oraz inną obsługę pomagającą w karmieniu jak i opiece nad zwierzętami. 

W ośrodkach rehabilitacyjnych dla zwierząt leczone są płazy, ptaki, gady, gryzonie, dzikie zwierzęta żyjące w naszych lasach. Możemy tam spotkać dzięcioły, wróble, nietoperze, gołębie, sowy, jelenie, sarny, wiewiórki, lisy, kuny, dziki, łasice

Po wyleczeniu chorego zwierzaka lub ośrodek musi wypuści zdrowe i wyleczone zwierzę na wolność. Dowieźć  go w okolice lasu lub pola, gdzie zwierzę otrzyma swoją wolność. 

 

Lista Ośrodków rehabilitacyjnych dla zwierząt w Polsce

Przedstawiamy Państwu listę Ośrodków rehabilitacyjnych dla zwierzą wraz z adresem i numerem telefonu.

Artykuły