Pracownia Medycyny Nuklearnej - Lista

Pracownia Medycyny Nuklearnej - Lista


Pracownia Medycyny Nuklearnej jest to zakład zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób przy użyciu radiofarmaceutyków znakowanych: technetem Tc99m oraz jodem I 131, Sm 153, Ra 223.

Pracownia Medycyny Nuklearnej przeprowadza badania w ciele pacjenta przy użyciu gammakamery, sprawdzany jest rozkład radiofarmaceutyku. Wtedy też tkanki zdrowe i chorobowo zmienione różnią się intensywnością izotopu. Stosuje się metody radioizotopowe, które pomagają w diagnozowaniu chorób w endokrynologii, reumatologii oraz onkologii. Leczenie takie polega na podaniu choremu leczniczej dawki radiofarmaceutyku. W pracowniach takich wykorzystuje się badania scentygraficzne całego układu kostnego, nerek oraz węzła wartowniczego.

W Pracowni Medycyny Nuklearnej prowadzi się także terapię przy łagodnych schorzeniach tarczycy za pomocą jodu I 131 a wykorzystując samar Sm 153 leczy się raka piersi, raka prostaty oraz innych dolegliwości układu kostnego. Podając izotop itr90 i ren 186 leczy się stany zapalne stawów. Specjaliści z pracowni medycyny nuklearnej stosują bezpieczne i bezbolesne metody diagnostyczne i terapeutyczne, co pozwala na rozpoznanie i leczenie wielu schorzeń.

W obecnych czasach medycynę nuklearną wykorzystuje się w kardiologii, neurologii, onkologii, ortopedii, psychiatrii oraz w diagnostyce chorób u dzieci. Do każdego pacjenta podchodzi się indywidualnie a do badania każdego narządu stosowany jest odpowiedni znacznik. Odczyt wykonuje się w różnym czasie po podaniu znacznika. Badania radioizotopowe przedstawiają czynność badanego narządu i na podstawie zaburzeń czynnościowych pozwalają na rozpoznanie choroby u pacjenta. Jest to najlepsze i dokładniejsze badanie w porównaniu do badań przez ultrasonografię, tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny.

 

Medycyna nuklearna dzieli się na dwa działy:

 

Pracownia Medycyny Nuklearnej prowadzi takie badania jak:

 

Aby pacjent mógł skorzystać z pomocy Pracowni Medycyny Nuklearnej musi otrzymać skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty współpracującego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Celem takiego badania diagnostycznego jest rozpoznania zmian chorobowych wewnątrz organizmu.Przeprowadza się wtedy badanie medycyny nuklearnej a leczenie odbywa się metodami nuklearnymi. Specjaliści podają komórki nowotworowe na działanie izotopów radioaktywnych, zazwyczja odbywa się gdy pacjentowi nie można zrobić operacji. Wykorzystywane do tego są samary, reny oraz deutery fosforu.

 

Niektóre Pracownie Medycyny Nuklearnej wykonują badania radioizotopowe na rzecz programów naukowo-badawczych prowadzonych przez Pracownię oraz przez Kliniki Instytutu. Badania te wykorzystywane są publikacji naukowych, nowatorskich, do opracowanie metody oznaczania poziomu hormonów, zastosowania radioizotopowych badań mózgu w układowych chorobach tkanki łącznej oraz badań radioizotopowych w onkologii dziecięcej.

 

Pracownie Medycyny Nuklearnej w Polsce – Lista i adresy

Poniżej przedstawiamy listę Pracowni Medycyny Nuklearnej, wraz z adresem i numerem telefonu.

 

Artykuły