Przewoźnicy kolejowi osób i rzeczy w Polsce - lista

Przewoźnicy kolejowi osób i rzeczy w Polsce - lista


W Polsce przewoźnikami kolejowymi w Polsce są przedsiębiorstwa, które mają licencje na transport czyli przewozy towarowe (rzeczy) jak i przewozy osobowe. Zarządcą sieci kolejowej w naszym kraju są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Najdłuższą linię kolejową w Polsce mamy w województwie śląskim i jest tam 15,8 km linii na 100 km2 a długość linii kolejowych  normalnotorowych jak i szerokotorowych liczy już ponad  19 tyś  km.

 

Transport kolejowy w Polsce dzieli się na:

 

Pracownicy pracujący w tych transportach mają bardzo odpowiedzialną pracę, dbają o to aby pasażerowie jak i towar dotarł bezpiecznie do miejsc docelowych. Pracujące osoby w transporcie to automatyk sterujący ruchem kolejowym, maszyniści, kierownik pociągu, konduktor oraz dyżurny ruchu. A skład środka transportu to nic innego jak lokomotywa i wagony osobowe lub towarowe.

 

Świadczenie usługi trakcyjnych

Każdy przewoźnik kolejowy, który świadczy usługi trakcyjne w Polsce musi być  licencjonowanym usługodawcą  kolejowym. Posiada pojazdy trakcyjne wraz z drużynami trakcyjnymi , w ten sposób  świadczą usługi trakcyjno-transportowe. Posiadają w swojej usłudze samych maszynistów, pojazdy trakcyjne oraz usługę mieszaną , w której polecają maszynistów z pojazdami trakcyjnymi.

 

Przewozy kolejowe rzeczy

Usługi kolejowe w transporcie rzeczy przekraczają przewiezionych ponad 245 mln towarów , w tym:

Transport kolejowy współpracuje z różnymi przewoźnikami jak: kopalnie, elektrownie, zakłady produkcyjne, elektrociepłownie czy firmy logistyczne. 

Przewozy kolejowe rzeczy dostarczane są w wagonach samowyładowawczych, węglarkach, platformach, wagonach do przewozu materiałów sypkich jak i długich.

Transport kolejowy wykonywany jest również w komunikacji międzynarodowej

 

Przewozy kolejowe osób

Na polskiej kolei przewozy osób odbywają się w pociągach o różnych standardach, na liniach polskich jak i międzynarodowych. Połączenia są w rejonach krajowych międzywojewódzkich, regionalnych jak i połączenia w Unii Europejskiej. Pociągi ekspresowe, pośpieszne , osobowe, dalekobieżne.

Największym przewoźnikiem osób jest PKP Intercity oraz Polregio. Natomiast na obszarach województw możemy spotkać przewoźników regionalnych wykonujących usługi przewozu osób.

 

Logistyka i transport kolejowy - lista firm

Lista firm (przewoźników kolejowych) które posiadają licencję na przewóz kolejowy rzeczy i osób - transport kolejowy.

Artykuły