Straż Pożarna w Polsce - lista PSP i JRG

Straż Pożarna w Polsce - lista PSP i JRG


Straż pożarna jest to zorganizowana formacja ludzi, zajmująca się prewencją oraz walką z pożarami oraz innymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, ratująca dobytek oraz środowisko naturalne. W grupie tej pracują lub sprawują wolontariat strażacy.

 

Strażak jest to osoba pełniąca służbę w straży pożarnej. Wykonuje czynności ratowniczo-gaśnicze podczas zdarzeń losowych takich jak: ratowanie życia, wypadek, pożar, minimalizując szkody . Usuwa skutki katastrof oraz klęsk żywiołowych. Musi mieć silne nerwy, podzielność uwagi oraz szybkość w reagowaniu w danej chwili.

 

Strażak pracujący w straży pożarnej pracuje w szkodliwych warunkach, narażając swoje życie czynnikami z danej sytuacji takich jak: spadający gruz, toksyczne płyny, zawalające się konstrukcje budynku oraz brak tlenu w akcji pożarniczej. Strażak powinien być zdrowy, posiadać dużą tężyznę fizyczną oraz siłę ponieważ musi dźwigać ciężary, uczestniczyć w demontowaniu aut przy tragicznym wypadku, wynosić ludzi z płonących pomieszczeń oraz naraża swoje życie przez porażenie prądem, możliwość zatrucia czadem lub możliwość urazów na wysokościach.

Oprócz uczestniczenia podczas pożaru lub wypadku musi uczestniczyć w likwidowaniu zagrożeń chemicznych, radiologicznych oraz wodnych. Dlatego też praca strażaka zalicza się do zawodów o wysokim stopniu ryzyka. Strażak nie tylko uczestniczy w akcjach ale musi umieć udzielać pierwszej pomocy medycznej, posiadać umiejętność przeprowadzenia akcji ratunkowej oraz ogarnąć sytuację aby ludzie nie wpadali w panikę.

 

Chętny do służby przygotowawczej w szkole PSP powinien:

 

Kandydat do Ochotniczej Straży Pożarnej powinien:

 

Państwowa Straż Pożarna oprócz zapobiegania i gaszenia pożarów gra dużą rolę w etapie neutralizacji skutków zamachu terrorystycznego, dba o ratowanie życia i zdrowia zmniejszając skutki zdarzenia. Biorą także udział w akcjach z udziałem materiałów niebezpiecznych.

 

Do zadań PSP należy:

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna to członkowie odpowiednio wyposażeni i przeszkoleni, działający społecznie. Wpisani są do Krajowego Rejestru Sądowego. Na ich funkcjonowanie przeznaczane są znaczne środki publiczne, które umożliwiają utrzymanie standardów dotyczących liczby ratowników, poziomu ich wyszkolenia i wyposażenia. Obecnie w Polsce istnieje ponad 16 tys. OSP. Współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi podmiotami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swojego miasta i gminy. Pomagają również ościennym obszarom w ramach pomocy przy gaszeniu pożarów, ewakuacji poszkodowanych oraz usuwaniu skutków zdarzeń.

 

Straż Pożarna w Polsce – Lista, dane, kontakty

W tym punkcie znajdziesz listę odziałów Straży Pożarnej w Polsce.

Nazwa, Powiat, Gmina, Miejscowość, Kod pocztowy, Adres, Województwo, FAX, Służbowa strona internetowa, Służbowy adres e-mail.

 

Na liście znajdują się:

 

Lista Straży Pożarnej w Polsce – Lista:

 

Artykuły