Szkoły mundurowe - rodzaje i lista

Szkoły mundurowe - rodzaje i lista


Aby zostać absolwentem szkoły mundurowej należy mieć dobre oceny końcowe w ósmej klasie, zdać egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, obcego, matematyki oraz wiedzy o społeczeństwie. 

W szkole mundurowej uczniowie przygotowywani są do służby w danym kierunku. Odbywają lekcje samoobrony, biorą udział w obozach terenowych, uczą się kwalifikacji w przyszłym swoim zawodzie, poznają prawo karne oraz wiadomości, które przydadzą im się w pracy zawodowej. Klasy współpracują z danym organem, któremu podlegają.

Odbywają się lekcje wychowania obywatelskiego jak i patriotycznego, zdobywają wiedzę w organizacjach mundurowych, koniecznością jest zdobywanie w mowie jak i w piśmie języka obcego. Bardzo ważną lekcją jest umiejętność sprawności fizycznej, samoobrony jak i wiedza o pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie  odbywają także lekcje na strzelnicy ucząc się obsługi jak i strzelania z różnego rodzajów broni. Zakresem szkoły mundurowej jest nauczenie absolwentów szkoły mundurowej w zabezpieczeniu bojowym, logistycznym oraz medycznym. Każdy z uczniów każdego dnia ma musztrę, z której na koniec szkoły zdaje egzamin. 

W szkołach mundurowych w Polsce uczniowie zobowiązani są zakupić mundur, który noszą w wyznaczone przez szkołę dni . Obowiązkiem ich jest  dbać o mundur, utrzymywać go w stanie 
wzorowym,  wygląd zewnętrzny w szkole mundurowej jest priorytetem i zgodny z regulaminem szkoły. Mundur muszą  nosić z dumą i honorem  aby w przyszłości  wiedzieli, że swoją postawą i wyglądem dają przykład innym obywatelom.

W roku szkolnym 2021/2022 do szkół mundurowych przystąpił ponad 7 tys. uczniów w 280 klasach zorganizowanych w 147 szkołach

 

Rodzaje szkół mundurowych w Polsce

W Polsce mamy kilka rodzajów szkół mundurowych:

  1. Policyjna,
  2. Wojskowa,
  3. Straż Graniczna,
  4. Straż Miejska,
  5. Straż Pożarna,
  6. Służba więzienna,
  7. Straż Ochrony Kolei,
  8. Służba Leśna 

 

Lista wojskowych szkół mundurowych 

Poniżej przedstawiamy listę wojskowych szkół mundurowych w Polsce:

 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - kierunki studiów

Lista kierunków w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie WSPOL

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia podyplomowe

Artykuły