Żandarm – Żandarmeria Wojskowa w Polsce

Żandarm – Żandarmeria Wojskowa w Polsce


Żandarm to żołnierz zawodowy należący do Żandarmerii Wojskowej. Profesjonalista, posiadający pasję, lubiący swoją pracę. Żandarm przestrzega dyscyplinę wojskową, wykrywa przestępstwa dokonywane przez wojskowych,  pilnuje porządku publicznego oraz uczestniczy w działaniach antyterrorystycznych. Posiada więcej niż 170 cm wzrostu, posiada minimum wykształcenie średnie, przeszedł pozytywnie badania psychologiczne oraz testy psychotechniczne, nigdy nie był karany. Żandarm za swoją pracę otrzymuje dość wysokie wynagrodzenie oraz dodatki finansowe, zależne od specjalizacji oraz wysługi lat.

Żandarmeria Wojskowa przestrzega dyscypliny wojskowej , chroni porządku publicznego na terenach jednostek wojskowych jak i w miejscach publicznych, zabezpiecza tereny przed zamachami. Ich zadaniem jest ochranianie życia ludności cywilnej jak i wojskowych. Uczestniczy w zwalczaniu klęsk żywiołowych, likwiduje je zabezpiecza teren. Jednostki ŻW prowadzą działalność antyterrorystyczną, chronią placówki zagraniczne RP oraz osoby pracujące w nich. Do zadań ŻW należy także wykrywanie przestępstw skarbowych, ściganie osób które popełniły takie przestępstwo oraz ujawnianie sprawców. Kontrolowanie i analizowanie oświadczeń majątkowych swoich pracowników oraz zawiadomienie Ministra Obrony Narodowej o fałszowaniu zeznań majątkowych. 

Żandarmeria Wojskowa współpracuje z polskimi oraz zagranicznymi organami, służbami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa porządku publicznego oraz policją wojskową. Dowódcą Żandarmerii Wojskowej jest Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, który podlega Ministrowi Obrony Narodowej

 

Lista Żandarmerii Wojskowej w Polsce - oddziały i placówki

Poniżej przedstawiamy listę, wykaz, spis oddziałów i placówek Żandarmerii Wojskowej w Polsce:

Artykuły